ro
info@urania.md 022-755-644

Cind o planeta se afla intr-un semn interceptat, influenta ei este cumva ascunsa, greu de depistat si motivațiile ei pot sa ramina neutilizate mult timp, neconștientizate, pot fi valorificate cu greutate, sau nu pot fi valorificate. Aceste planete se pot manifesta la un nivel interior, subtil, mai putin vizibil. Exista o regula, sau un ,, steriotip,, ca aceste planete incep sa lucreze activ, sau se ,, trezesc,, dupa virsta de 40 de ani, dar numai dacă se depune un efort conștient deosebit.

Orice Planetă din horoscop, indiferent în ce casa natală s-ar afla conține motivații proprii caracteristice acestei Planete. Atunci cînd Planeta este interceptată motivația după această Planetă este greu înțeleasă și realizată. Chiar și în cazul cînd ea este înțeleasă, exterior în viața nu apar circumstanțe de realizare ale ei. Undeva amintește de Planetele Retrograde.

Spre exemplu: Soarele interceptat va prezenta dificultăți în conștientizarea propriului drum în viață, dificultăți în maturitate, neîncredere în sine. Atunci cînd Jupiter este interceptat scopul este slab conștientizat, optimismul și expansiunea pot fi refulate.  Totuși în practică se întîlnesc cazuri cînd foarte timpuriu oamenii fac carieră după planeta interceptată, spre exemplu Jupiterul interceptat in casa a 6 sau a 10 va prezenta dificultăți în profesia de jurist, dar practica demonstreaza contrariul.

Înseamnă că există factori care ajută în realizarea acestor planete. În continuare a-și vrea să prezint cîteva reguli care s-au recomandat practic, care nu reprezintă adevărul în ultima instanță, dar care pot servi instrument de lucru sau cercetări ulterioare. Cercetările s-au efectuat în sistema caselor lui Placidus.

Factoriicare ajută în realizarea Planetelor Interceptate.

Guvernatorul Planetei interceptate nu este o Planetă Interceptată

Cuvernatorul Planetei Interceptate este o Planetă în demnitate esențială și nu este interceptat.

Guvernatorul Planetei interceptate se află într-o casă cardinală ( îndeosebi casa 1 și 10)și nu este interceptat

Guvernatorul Planetei Interceptate este Planeta în elevare.( cea mai aproape de Mijlocul Cerului) sau Planeta singletone.

Recepția dublă între Planeta Interceptată și Guvernatorul ei. ( recepția are loc atît între guvernatori cît și coguvernatori).

Planeta Interceptată se află în clusterum-ul de Planete, dar care încep sau continuă în semne diferite.

Planeta Interceptată se află în conjuncție la începutul sau sfîrșitul semnului cu o altă planetă din semnul vecin. Dacă această planetă este îndemnitate esențială, în casa șiconfigurație puternică, în conjuncție cu nodul sud lunar.

Planeta Interceptată se află în conjuncție ( 5 grade) cu cuspida casei în care se află semnul interceptat sau cuspida casei următoare

Guvernatorul Planetei Interceptate, sau o planetă(e) se află în conjuncție cu cuspida casei în care se află semnul interceptat.

Planeta Intrceptată se află în ultimele 2-3 grade ale semnului.(?)

Planeta interceptată este Rex aspectarium(?)

NB Ultimele 2 reguli urmează a fi aplicate și probate în practică, deoarece nu avem o statistică.

În astrologia sinastrială Planeta interceptată poate fi ajutata de Planetele din al 2 lea horoscop care aspectează (îndeosebi prin conjuncție)  Planeta Interceptată.

Exemple

Carta unei Doamne care deja la vîrsta de 25 de ani și-a facut o carieră de succes în sfera bancară ajungînd director al marketingului și a direcției de servicii în bancă.


Analiză: Martie, Saturn ( guvernatorul casei a 10) și Pluto se află în Balanță interceptate. Venus –guvernatoarea semnului interceptat se află în casa a 10 în conjuncție cu Soarele și nodul sud lunar. Între Venus și Saturn este recepția dublă.

Businessman de mare succes:


Aici avem Soarele și Luna în Săgetător interceptate în casa a 4, guvernatorul Jupiter deși slab dar se află în conjuncție cu Ascendentul. O alta regulă realizată  o constituie conjuncția lui Mercur și Neptun cu cuspida casei a 4. Cu adevarat și-a simțit Luna și Soarele atunci cînd a început a scrie muzică.( Mercur și Neptun)

Regina Angliei Elizabeta a II.


Vedem interceptate doua Planete- Martie și Jupiter în Vărsător interceptate în casa 1, dar ale căror coguvernator Saturn se află în elevație și în conjuncție cu mijlocul ceruluiși în recepție dublă cu Martie care și coguvernează casa a 10.Jupiter se află în recepție dublă cu Uranus. Neptun în aceast horoscop este Rex Aspectarium.

Horoscopul unui barbat care nu a lucrat nici o zi în viața sa, aflîndu-se la întreținerea mamei sale.


În acest horoscop avem interceptate Mercur, Venus și Martie în Taur în casa a 10. Guvernatorul casei a  10 Martie, este esențial slab și interceptat în conjuncție cu Venus –Guvernatorul său, dar din păcate care este de asemenea interceptat. Uranus interceptat în casa a 4, coguvernatorul sau- Martie este deasemenea interceptat. Vedem că interceptarea guvernatorului semnului prezintă duficultăți mari în realizare.

A-și vrea să adaug puțin și despre nodurile lunare interceptate. Interceptarea acestora din urmă nu diminuează problemele și nu elimină sarcinile din horoscop, ci dimpotrivă nodurile lunare interceptate accentuează problematica  acestor case. În viața omului au loc crize legate de aceste case. Dificultatea acestei poziții constă în slaba conștientizare a esenței problemei, deoarece calitățile semnului interceptat sunt slab posedate. Iar scenariul realizării nodurilor este mai greu de schimbat. Fiindcă atîta timp cît nodul nord lunar nu este conștientizat, respectiv eforturile în realizarea lui vor fi inutile. Conchid că nodurile lunare interceptate indică probleme inițial ascunse dar foarte greu rezolvabile, cînd posterior aceste probleme ies la iveală, situația nu devine mai ușoară.

Aduc mulțumiri deosebite D-nei Olga Galanchina- astrolog al Academiei Astrologice de la Moscova pentru ideea și cercetarea acestei teme.

Autor : Cristina Guzinschi