ro
info@urania.md 022-755-644

Aceste condiții au fost elaborate de colectivul Academiei Astrologice de la Moscova împreună cu astroloaga Irina Șituhina. Fiind aplicate peste mii de horoscoape, aceste reguli s-au recomandat practic.

Așadar, regula principală: Regula lui Mihail Levin – Aizen

În direcțiile simbolice( 1 grad= 1 an): Orice eveniment important sau mai puțin important va avea loc numai în cazul dacă Planeta care semnifică acest eveniment se află în aspect cu cuspida casei  care guvernează  acest eveniment.

La încheierea căsătorie vom ține cont de casa a 7. Planeta care va semnifica, casa a 7, numită designanta,  este următoarea:

 • Guvernatorul casei a 7
 • Cuspida casei a 7-Descendentul
 •  Planeta(le) care se află în casa a 7
 • Planeta în conjuncție cu cuspida casei a 7
 • Planeta aflată în conjuncție cu guvernatorul casei a 7

Conform regulei una din Planetele natale enumerate mai sus la momentul căsătoriei trebuie să formeze aspect cu Descendentul direcțional, sau Planeta direcțională vor forma aspect cu DSC natal.

Această regulă este valabilă și aplicabilă atît în direcțiile simbolice, cît și progresiile secundare, progresiile terțiare, săptămînale și cele secundare inverse. Conform cercetărilor această regulă este valabilă 100 de procente pentru direcțiile simbolice și progresiile secundare Rediar, pentru celelalte metode prognostice menționate mai sus 70-80%  .

Regula 2: La momentul încheierii căsătoriei în direcțiile simbolice trebuie să fie realizate patru condiții obligatoriu:

Condiția 1:

Prezența aspectului direcțional între Saturn și una din axele unghiulare.

Aceasta va însemna că fie Saturn direcțional va face aspect cu una din axele unghiulare natale ASC-DSC sau IC-MC, fie axele ungiulare direcționale vor forma aspect cu Saturn natal.

Condiția 2:

Prezența aspectului direct sau indirect direcțional între Mercur și una din axele unghiulare

Aceasta va însemna că Mercur direcțional va forma aspect direct sau indirect cu una din axele natale ungiulare ASC-DSC sau IC-MC, sau axele unghiulare direcționale vor aspecta direct sau indirect Mercurul natal. Aspectul indirect al lui Mercur înseamnă că dacă în harta natală a nativului Mercur se află în conjuncție cu una sau mai multe planete, e destul ca una din aceste planete sa formeze aspect cu axele unghilare și condiția se va considera îndeplinită.  Această condiție este obligatorie la înregistrarea primei căsăstorii, la a doua și restul căsătoriilor Mercur va aspecta direct sau indirect doar axa caselor 3-9.

De ce anume Mercur și Saturn vor avea așa o importanță deosebită? Trebuie de menționat că în așa cazuri are loc înregistrarea oficială a căsătoriei, se schimbă statutului social a nativului și acest moment se fixează în actele civile.

Condiția 3:

La înregistrarea primei căsătorii planeta care reprezintă casa a 7 formează aspect cu axa unghiulară IC-MC.

Planetele care semnifică casa a 7 conform acestei condiții sunt:

 • Guvernatorul casei a 7, ( Planeta care guvernează semnul casei a 7,și planeta care guvernează semnul interceptat în casa a 7)
 • Planeta ( ele) aflate în casa a 7
 • Significatoarea casei a 7- Venus

Condiția 4:

La încheierea primei căsătorii:

În harta femenină Soarele sau Martie formează un aspect direct cu axele unghiulare;

În harta  masculină Luna și Venus vor forma un aspect direct cu axele unghiulare.

La încheierea primei căsătorii îndeplinirea acestei condiții este obligatorie, pentru celelate căsătorii sunt posibile excepții.

Sistema caselor folosite în cercetări  este Placidus. Anume în această sistemă aceste reguli și condiții au fost cercetate cu siguranță. Dar pot fi folosite și alte sisteme de case ( Coh, Kampanus,Regiomontanus etc.) deoarece axele unghiulare nu se vor schimba, se va schimba doar axa a 3-9, la regula lui Mercur.

Tipurile de aspecte folosite în cercetarea temei, precum și de Academia noastră Astrologică sunt următoarele:

 • Conjuncția-0
 • Semisextilul-30
 • Semicvintilul-36
 • Nonagonul-40
 • Semicareul-45
 • Sextilul-60
 • Cvintilul-72
 • Binonagonul-80
 • Careul-90
 • Centagonul-100
 • Tridecilul-108
 • Trigonul-120
 • Sesquicareul-135
 • Biquintilul-144
 • Quinconsul-150
 • Opoziția-180

E necesar ca unul din aspecte să se formeze  pentru a considera condițiile îndeplinite. Orbul folosit în direcțiile simbolice vor fi: 1 grad pentru aspecte majore și minore la planete, pentru Soare -2 grade la aspecte majore și 1 grad pentru cele minore, Luna 1,5 grade – pentru aspectele majore și 1 grad pentru cele minore.

E important de memorat: Toate condițiile trebuie să se realizeze în același timp. Pentru o ilustrare mai explicită voi prezenta un exemplu. Harta natală a Prințesei Diana: Printesa Diana of Wales

1 iulie 1961, 19:45, Sandringham 52N50, 0E30, GMT 18:45


Designanții casei a 7: Guvernatorul- Mercur, Cuspida casei a 7- gradul 19 gemeni,  Planetele casei a 7- Mercur și Soare, Venus ca significatoare.

Înregistrarea căsătoriei 29 iulie 1981 11:00 Londra

Direcțiile simbolice:Saturn direcțional formează sextil si respectiv trigon cu  ASC-DSC natal

Mercur direcțional formează careu cu axa IC-MC natală

Descendentul direcțional se află în conjuncție cu Soarele natal

IC direcțional formează biquintil cu Martie natal

Descendentul natal formează semicareu cu Venus natală.

După cum vedem sau realizat toate condițiile concomitent.Regula lui Levin-Eizen s-a realizat prin aspectul conjuncției Soarelui cu DSC direcțional.  Condiția lui Saturn s-a realizat prin trigon spre DSC natal. Deoarece Mercur este și guvernatorul casei a 7,  și Planeta casei a 7 și nemijlocit trebuie să participe la înregistrare, vom considera ca condiția a 2 și a 3 s-a realizat prin careul lui Mercur. Prin conjuncția Soarelui cu DSC directional s-a realizat și a 4 condiție.  Este prezent și aspectul IC direcțional cu Martie natal, dar putem să nu-i acordăm mare valoare deoarece deja a 4 condiție s-a realizat prin intermediul Soarelui. După cum vedem toate condițiile și regula lui Levin Mihail s-au înfăptuit. Uneori una și aceeași planetă poate întruni în același timp și 1-2 condiții.

Autor: Cristina Guzinschi